Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Kartteam ved kriser

Kartverket har nylig tatt initiativ til et samarbeid mellom offentlige etater for å sikre raskere tilgang til kartinformasjon ved kriser.

28.08.2012 kl 10:29

Del: Les høyt Skriv ut

I samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), politiet, Forsvaret og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil Kartverket i løpet av høsten utrede hvordan man kan sikre at det beste kartgrunnlaget og den beste kompetansen på området er tilgjengelig for dem som har behov for det i en krisesituasjon.

 

Et av forslagene er å etablere et høyteknologisk ”kartteam” som er i beredskap og kan rykke ut på kort varsel. Disse teknologiekspertene vil kunne gå inn i en akuttsituasjon og sikre at det beste kartgrunnlaget er tilgjengelig, og også kunne bidra til effektiv bruk av det gjennom kanaler som Facebook og Twitter. De vil kunne hente data fra alle tilgjengelige kilder, og ved behov sørge for innhenting av nye data.

 

Les mer på Kartverket sine nettsider.