Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Frida - overvann og skred

Ekstreme nedbørsmengder førte til store oversvømmelser og flere skred lokalt i Buskerud 7. og 8. august. Nedbøren har gitt skader spesielt i området Hvittingfoss og Hof mellom Buskerud og Vestfold samt i området nord for Drammen – Øvre Eiker, Nedre Eiker og Mjøndalen.

08.08.2012 kl 11:30

Del: Les høyt Skriv ut

Store nedbørsmengder falt over et relativt lite område, og kun et fåtall av NVEs målestasjoner har registrert vannføring større enn 5-års flom. Ved NVEs stasjon ved Fiskum i Vestfosselva i Øvre Eiker kommune ble det registrert maksimum vannføring 7. august kl. 04:00 på 30 m3/s, som er større enn 50-årsverdien.

 

Ved Sundbyfoss i Vestfosselva i Holmestrand kommune var maksimum vannføring 6. august kl. 22:00 på 89 m3/s, som også er større enn 50-årsverdien.

 

Les mer på Norges vassdrags- og energidirektorat sine nettsider.

 

Finn informasjon om situasjonen i din kommune her:

Kommuner i Vestfold

Kommuner i Buskerud

 

Veg og tog

Vegvesenet har oppdaterte trafikkmeldinger om veg.

Jernbaneverket har oppdaterte trafikkmeldinger om tog.

 

Skader på eiendom og gjenstander

Statens Naturskadepool har informasjon om hvordan du søker dekning fra Statens naturskadefond for skader på eiendom eller gjenstander som ikke kan dekkes ved en alminnelig forsikringsordning. Les mer på nettsidene til Statens Naturskadepool.