Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Om gisselaksjonen i Algerie

Onsdag 16. januar 2013 ble gassproduksjonsanlegget In Amenas i Algerie angrepet av terrorister, og flere internasjonale og lokale ansatte ble tatt som gisler.

21.01.2013 kl 09:00

Del: Les høyt Skriv ut

Anlegget er et våtgassfelt som er operert av Statoil sammen BP og Sonatrach. Statoil ble varslet onsdag morgen. Det ble opprettet pårørendesenter i Bergen og pårørendenummer.

 

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets krisestab fulgte situasjonen fortløpende. De hadde et tett samarbeid med Statoil, og kontinuerlig kontakt med andre involverte lands myndigheter. De var også i løpende kontakt med myndigheter i Algerie for å få bekreftet og sann informasjon.

 

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet ga Statoil råd om støtte til pårørende i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og Senter for krisepsykologi.
Helsedirektoratet har hatt en liaison i UD, og har bidratt med helsepersonell til utenrikstjenestens utrykningsteam som har dratt til Algerie. Videre oppfølging av hjelpetiltak skjer etter kontakt mellom Statoil og kommunene der de berørte bor.

 

Forsvaret

Forsvaret sendte en Boeing 737 NG til Algeries hovedstad Alger. Med i flyet var medisinsk utstyr og fagpersonell fra Forsvaret som skulle bistå i evakueringen av de rammede nordmennene fra gisseldramaet.

 

De sendte også en Hercules C-130-maskin til Sicilia i Italia som var i beredskap for eventuell videre medisinsk evakuering. Flyet var på et sanitetsoppdrag, og var bemannet av sanitetspersonell fra ulike miljøer i Forsvaret.

 

Sjømannskirken

Sjømannskirken hadde fire sjømannsprester til stede ved Statoils pårørendesenter i Bergen.

 

En sjømannsprest reiste også til Algerie for å slutte seg til Utenriksdepartementets kriseteam der.