Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Myndighetenes vurdering av trusselbildet

PST, NSM og E-tjenesten presenterte 18. februar sin samordnede vurdering av trusselbildet. PST publiserte samtidig sin egen åpne trusselvurdering for 2013.

18.02.2013 kl 13:30

Del: Les høyt Skriv ut

Her finner du rapportene: 

Samordnet vurdering fra E-tjenesten, PST og NSM: Trusler og sårbarheter 2013 (pdf)

Politiets sikkerhetstjeneste: Åpen trusselvurdering 2013 (pdf) 

 

Samordnet vurdering

Denne vurderingen er et innspill til private og offentliges risikohåndtering vedrørende tilsiktede uønskede handlinger i form av terrorisme/-politisk motivert vold, etterretning, trusler i det digitale rom, trusler mot myndighetspersoner og spredning av masseødeleggelsesvåpen.

 

Etteretningstjenesten (E-tjenesten) er Norges utenlandsetteretningstjeneste, mens Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er Norges sivile innenlands etteretnings- og sikkerhetstjeneste.

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for beskyttelse av informasjon og infrastruktur av betydning for samfunnskritiske og andre viktige samfunnsfunksjoner. Her kan du lese NSMs omtale av den samlede vurderingen.

 

Dette er første gang disse tre aktørene presenterer et samordnet bilde av trusler og sårbarheter.

 

PSTs åpne trusselvurdering

Trusselvurderingen er en analyse av forventet utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder. Vurderingen retter fokus mot forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale interesser. Trusselvurderingen har en tidshorisont på ett år frem i tid.