Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Reiseråd fra UD

Utenriksdepartementet (UD) oppfordrer nordmenn som skal reise utenlands om å sette seg inn i sikkerhetsinformasjon og eventuelle reiseråd som gjelder for det landet de skal besøke. Dette gjelder spesielt Midtøsten og Nord-Afrika.

05.08.2013 kl 09:13

Del: Les høyt Skriv ut

Du finner en oversikt over denne informasjonen, fordelt etter land, på nettsiden landsider.no. Her finner du også opplysninger om hvilken type bistand man kan forvente av utenrikstjenesten på reise og ved opphold i utlandet.

 

Det er viktig å merke seg at det er du selv som har ansvar for å vurdere om et reisemål er forsvarlig. Det er derfor viktig at du tar nødvendige forholdsregler før og under reisen, herunder sørge for å ha dekkende reiseforsikring, nok midler til reise og opphold, pass med tilstrekkelig gyldighetstid, og visum der dette er nødvendig.

 

Reiseråd

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet. Årsaken er vanligvis krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter som etter en samlet vurdering av sikkerhetsrisikoen tilsier at norske borgere ikke bør reise til stedet eller oppholde seg der. Reiseråd kan også utstedes ved naturkatastrofer.

 

UD vurdere fortløpende behovet for oppdatering av reiseråd og annen sikkerhetsinformasjon dersom situasjonen skulle tilsi dette. Informasjonen vil bli publisert på UDs nettsider (www.landsider.no) og på sidene til den aktuelle norske ambassaden.

 

Reiseregistrering

UD anbefaler at nordmenn som reiser til utlandet eller som bor i utlandet registrerer seg gjennom UDs frivillige reiseregistrering (www.reiseregistrering.no). Ved en slik registrering vil utenrikstjenesten lettere kunne komme i kontakt med den enkelte hvis noe alvorlig skulle skje.