Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

FHI om influensavirus A(H7N9)

I begynnelsen av april 2013 ble det fra Kina meldt om tre tilfeller av influensavirus A(H7N9). Dette er et nytt virus. Risikoen for spredning til Norge ansees som lav.

22.04.2013 kl 11:49

Del: Les høyt Skriv ut

Les hele artikkelen til Folkehelseinstituttet (FHI) om influensavirus A(H7N9) her.

 

Viruset gir luftveissymptomer som kan utvikle seg til lungebetennelse med høy feber. Det er så langt ingen indikasjoner på at det har forekommet person-til-personsmitte.

 

Det er ikke uventet dersom antallet syke øker i tiden fremover. Det er derimot viktig å understreke at tallene alene ikke gir oss en klar forståelse av situasjonen. Minst like viktig er de pågående undersøkelsene om smittekilde, smittevei og smittsomhet av dette nye viruset. Spesielt viktig er det å få mer kunnskap om dette viruset er i stand til å smitte mellom mennesker.